ՆՈՐ ԳՐՔԵՐ

Գ., Պոյա «Ինչպես խնդիր լուծել»

Գրքի ամբողջ բովանդակությունը խմբավորվում է հարցերի և խորհուրդների աղյուսակի շուրջը։ Այդ աղյուսակը տպագրված է գրքի  վերջում։

Բիսեթ, Դոնալդ «Մոռացված ծննդյան օրը»: Հեքիաթներ
Ե.: Հայաստան, 1972.-241էջ


Այս գրքում անգլիացի գրող Բիսեթի լավագույն մանկական հեքիաթներն են:

Բլեյան, Աշոտ «Նամակներ կալանատնից»
Եր.: Շաղիկ, 2000.-120էջ

Բլեյան, Աշոտ «Ժամանակակից ու հանրամատչելի մանկավարժություն»
Եր.: Շաղիկ, 2000.-88էջ

Ջոյս, Ջեյմս «Դուբլինցիներ: Պատմվածքներ
Ե.:Սովետական գրող,1978.-159էջ

«Դուբլիցիներ» պատմվածաշարը XX-րդ դարի անգլիական գրականության դասական Ջեյմս Ջոյսի (1889-1940) կարևոր ստեղծագործություններից է: Գրողը հոգեբանական նուրբ անցումներով և ռեալիստական մեծ ուժով պատկերում է հայրենի քաղաքը և նրա բնակիչներին:
«Դուբլիցիների» թարգմանությունը առաջին փորձն է` ծանոթացնել հայ գրողի ստեղծագործությանը:

Մարկոսյան Սուսան «Գրաբարի ընթերցարան»
Եր.: Շաղիկ, 1996.-95 էջ

Ընթերցարանը կազմված է աստվածաշնչյան հատվածներից: Նյութերից հետո կա անծանոթ բառերի բացատրություն, որը կօգնի գրաբարով տրված հատվածը աշխարհաբար փոխադրելուն:

Սաֆարյան Ալեքսանդր, Սողոմոնյան Աշոտ «Թուրքերենի դասագիրք» Գ.1 Ե.:Արտագերես, 2001.-320էջ

Խանզադյան, Սերո «Քարանձավի բնակիչները»
Ե.:Հայպետհրատ,1959.-116էջ

«Քարանձավի բնակիչները» խորագիրը կրող վիպակում հեղինակը պատմում է, թե ինչպես մի դպրոցական տղա իր շան հետ ընկնում է մթին քարանձավը և իննսունմեկ օր ինչպիսի տառապանքներ կրում:

Գոլդինգ, Վ. «Ճանճերի տերը: Քրիսթըֆըր Մարթինի երկոմահը»: Վիպակներ.
Ե.: Խորհրդ. գրող, 1990.-384էջ

«Ճանչերի տերը» համաշխարհային ճանաչում է գտել որպես անգլիացի արդի խոշորագույն արձակագրի լավագույն ստեղծագործությունը: Առաջին հայացքից «անմարդաբնակ կղզի» թեմայի հերթական տարբերակ թվացող այս պատմությունը հեղինակի փիլիսոփայական ընդհանրացման ձիրքի շնորհիվ դառնում է որոշակի հանգամանքներում մարդկային քաղաքակրթության այլասերման և կործանման սթափ զգուշացում:

Զահրատ «Մատենաշար ժամանակակից սփյուռքահայ բանաստեղծութեան»
Փարիզ: Էրեբունի հրատ., 1971.-64 էջ

Գրքում ներկայացված է Զահրատի լավագույն բանաստեղծությունների ժողովածուն:

Աղայան, Ղազարոս Երկերի ժողովածու Հ. 4
Եր.:Հայպետհրատ, 1963.-684 էջ, Մանկավարժական երկեր 7-269 էջ

Ղազարոս Աղայանի երկերի չորրորդ հատորը մեծանուն գրողի ու մանակավարժի գրական ժառանգության խոշորագույն մասն է կազմում: Այս հատորը պարունակում է հեղինակի մանկավարժական աշխատությունները, հուշագրությունները և առ այսօր հայտնի նամակների մեծ մասը:

«Ապրել գալիքի տեսիլքով»
Էջմիածին:Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2008-304էջ

Գիրքը նվիրված է Վազգեն Ա երջանահիշատակ հայրապետի ծննդյան 100-ամյակին: Գրքում զետեղված են հուշեր Վազգեն վեհափառի մասին:

Հակոբյան Ս. Մ. «Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն»
Ե.: Հեղ. հրատ.,2007.-496 էջ

Ուսումնական միասնական ձեռնարկը նախատեսված է բարձրագույն դպրոցների և համալսարաների ուսանողների և ասպիրանտների համար: Այն փիլիսոփայության պատմության և փիլիսոփայության հիմունքների միասնական շարադրանք է Երևանի պետական համասլարանում դասավանդվող նույնանուն դասընթացների գործող ծրագրերին և ժամաքանակին համապատասխան: Ընդ որում աշխատանքի 2-րդ մասը հեղինակի կողմից 2005թ. հրատարակված փիլիսոփայության դասընթացի վերամշակման տարբերակն է:

Լևոն Շիրինյան
«Արևմուտքի անկումը»
Վուդրո Վիլսոնի և արդարացի աշխարհակարգի հաստատման ամերիկյան փորձի ձախողումը

Ե.: Ամարաս, 2010.-32 էջ

Աշխատանքում քննարկվում և լուսաբանվում են վիլսոնագիտությանը, Մերձավոր ու Միջին Արևելքի քաղաքական պատմությանը և հարափոփոխ աշխատակարգի ելևէջներին քիչ հայտնի, սակայն պատմագիտությանն ու ժամանակակից ռազմավարությանը հույժ անհրաժեշտ գիտաքաղաքական նյութ:

Լևոն Շիրինյան «Հայ զինական ուժը առաջին աշխարհամարտի վերջնափուլում»
Ե.: Ամարաս, 2010.-72 էջ
Ուսումնասիրության մեջ լուսաբանվում են հայ և համաշխարհային ռազմաքաղաքական իրականությանը մասնակիորեն հայտնի և հաճախ խեղաթյուրված էջերը, որոնք անմիջական առնչություն ունեն առաջին աշխարհամարտի արդյունքի և Հայաստանի ճակատագրի ու հայկական գործոնի լիարժեք արժևորման հետ:

Միլորադ Պավիչ «Աստղային պատմուճան»
Ե.: Արեգ հրատ., 2005.-168 էջ Գիրք 1

Սերբ արձակագիր և բանաստեղծ Միլորադ Պավիչը սերբական գրականության պատմության մասնագետ է, սերբերեն է թարգմանել Բայրոնի, Պուշկինի բանաստեղծությունները: Նրա արձակը պարբերաբար լույս է տեսնում աշխարհի բազմաթիվ երկրներում (ավելի քան 80 թարգմանություն): Ներկայացվել է Նոբելյան մրցանակի`գրականության ասպարեզում:
Այս գիրքը աստղագուշակության ձեռնարկ է անտեղյակների համար, այնպիսի մարդկանց համար, ինչպիսին հեղինակն էր` առաջին «արթնացումից» առաջ: Մի տեսակ ուղեցույց` իր նախորդ կյանքի վերաբերյալ: Հեղինակի խմբովի ինքնակենսագրությունը:

Վազ «Մտածենք»
Եր.: 2010.-116 էջ
Ժողովածուն ընդգրկում է հեղինակի գրչին պատկանող 1108 մտքեր` իմաստնություններ, ասույթներ, մտորումներ, տարիմաստություններ, էպիգրամներ, հրապարակախոսական դատողություններ, առաջարկություններ, պարսավանք կրոնին, և իշխանություններին: Նյութը դասավորված է այբբենական կարգով` ըստ խոսքի միայն մեկ` առանցքային բառի:

Հովսեփ Պողոսյան «Ամեն ինչ քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի մասին»
Ե.:Ինտերկռնակ, 2010.-228 էջ
Գրքում հնարավորինս մատչելի և մանրամասն նկարագրված են քաղաքացիաիրավական պայմանագրերին ներկայացվող պահանջները, կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները: Գիրքը օգտակար կլինի իրավաբանների, գործարարների և բոլոր նրանց համար, ովքեր գործի բերումով կազմում և/կամ կնքում են քաղաքացիաիրավական տարաբնույթ պայմանագրեր:

Հովհաննես Թումանյան
Ե.: Արեգ, 2011.-288 էջ
Ներկա հատորը Հովհ. Թումանյանի անմահ ստեղծագործությունների մի ամփոփ ընտրանի է, որտեղ նույն «տանիքի տակ» տեղ են գտել մեծ գրողի գրական հարուստ ժառանգության լավագույն նմուշները` հեքիաթներ, պատմվածքներ, պոեմներ, լեգենդներ ու բալլադներ, բանաստեղծություններ, քառյակներ:

Վահե Հովհաննիսյան «Միլիոնների միջի մարդը»: Պատմվածքներ
Ե.: Էդիտ պրինտ,2010.-256 էջ

Գրքի բովանդակությունը արդիական է և հեղինակը գրել է այնպիսի թեմաների մասին, որոնք ազատ ժամանակ քննարկում է ընկերների հետ, և մեծ հաշվով գրել է հենց նրանց համար: Հիմնականում նկարագրել է այն դրվագները, որոնց առընչվել է կյանքի ընթացքում:

Կորյուն «Վարք Մաշտոցի»
Ե.: ԵՊՀ հրատ., 2005.-272էջ

Հայ առաջին մատենագիր Կորյունի պատմությունը նվիրված է Մեսրոպ Մաշտոցին, Հայոց պատմության կարևորագույն իրադարձություններից մեկին` Հայոց գրերի գյուտին: Գրաբար քննական բնագրից և աշխարհաբար համապատասխան շարադրանքից բացի զետեղված են ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմանական թարգմանությունները` համապատասխան ծանոթագրություններով:

Գալստյան Հ. «Հոդվածներ, հուշագրություններ, հարցազրույցներ»
Ե.: Նոյյան տապան, 2002.-596 էջ

Ժողովածուում ի միէ բերված գիտնական և քաղաքացի, հասարակական-քաղաքական և պետական գործիչ, «Ղարաբաղ» կոմիտեի անդամ Համբարձում Գալստյանի ամբողջական գրավոր ժառանգությունը` գիտական և գիտահրապարակախոսական հոդվածները, տպագիր և առայսօր անտիպ հուշերը, ինչպես նաև Հայաստանյան մամուլին արված հարցազրույցները:

Սարգսյան Ա. «Մաթեմատիկա» դպրոցականի տեղեկագիրք
Ե.:Հեղինակային հրատ., 2010.-232 էջ

Տեղեկագիրքը նախատեսված է դպրոցականների և ԲՈՒՀ ընդունվողների համար, որը կամրապնդի նրանց մաթեմատիկական գիտելիքները և կլինի լավ օգնական ուսման գործընթացում:

Խալաթյան Վ., Մելիքյան Զ. «Խոսող ձեռքեր»

«Հայկական ժեստերի լեզվի բառարան»-ը ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ է: Բառարանում ներառված են առավել հաճախ օգտագործվող 1034 բառ, 1118 ժեստ, որոնք խմբավորված են ըստ թեմաների: Ժեստերը ներկայացված են լուսանկարներով: Տրված են ժեստերի բառային բացատրությունները:

Գրիգոր Բեգլարյան «Հայաստանի և հարակից երկրների ավտոճանապարհների ատլաս»

Ատլասն ամփոփում է Արցախի, Վրաստանի, Իրանի Թուրքիայի, Հյուսիսային Կովկասի ավտոճանապարհների քարտեզները:

«Յոթ խրատական հեքիաթ»

Հայ ժողովրդական հեքիաթները իմաստուն գեղարվեստական արտահայտություններ են, անհուն գանձարան, որի անզուգական նմուշներից օգտվել և դրանք գեղարվեստական մշակման են ենթարկել հայ դասականներից շատերը (Հովհ. Թումանյան, Ղ. Աղայան, Ավ. Իսահակյան, Դ. Դեմիրճյան և այլն):

«Ռուսերեն-հայերեն-հայերեն-ռուսերեն բառարան» Լուսիկ Մաքսուդյան, Մարիամ Կիրակոսյան, Սամվել Գասպարյան

Բառարանը ընդգրկում է շուրջ 22.000 բառ և արտահայտություն: Նախատեսված է բարձր դասարանի աշակերտների, ուսանողների, ինչպես նաև զբոսաշրջիկների և գործարարների համար:

Ֆրանսերեն-հայերեն-հայերեն-‎ֆրանսերեն բառարան՚ Կազմող՝ Սամվել Գասպարյան
Ե.: Արեգ, 2007.-688 էջ

Բառարանը ընդգրկում է շուրջ 40.000 բառ ‏և արտահայտություն, գրական-գեղարվեստական, գիտատեխնիկական, հասարակական-քաղաքական, տնտեսագիտական, իրավաբանակամ, ‎‎ֆինանսական, համակարգչային և մարզական բառապաշար: Նախատեսված է միջին բարդության տեքստերի ընթերցման և թարգմանության, ինչպես նաև ամենատարբեր բնագավառներում առօրյա շփման համար: Կարող է օգտակար լինել ինչպես ‎ֆրանսերեն ուսումնասիրող դպրոցականների, ուսուցիչների ‏և ուսանողների, այնպես էլ հայերեն սովորել ցանկացող ֆրանսալեզու ընթերցողների համար:

«Անգլերեն-հայերեն-հայերեն-‎անգլերեն բառարան» Սոնա Սե‎ֆ‎երյան, Լյուդմիլա Հովհաննիսյան, Աննա Խաչատրյան, Տաթևիկ Քալաեջյան, Գայանե Գրիգորյան

Բառարանը ընդգրկում է շուրջ 40.000 բառ և արտահայտություն: Արտացոլում է վերջին շրջանում եր‏ևան եկած և լայնորեն օգտագործվող բազմաթիվ նոր բառեր և արտահայտություններ, ամփոփում է գիտության և տեխնիկայի (հատկապես՝ համակարգչային), արվեստի, դիվանագիտություն, սպորտի և այլ բնագավառներում, ինչպես նաև հոգևոր կյանքում հանդիպող բառերի բավականին հարուստ ընտրանի: Մեծ տեղ է հատկացված նաև ամենագործածական առածներին և ասացվածքներին: Բառարանը կարող է օգտակար լինել դպրոցականներին, ուսանողներին, թարգմանիչներին և բոլոր նրանց, ովքեր մտադիր են խորացնել անգլերենի իրենց գիտելիքները:

Սամվել Գասպարյան «Հայերեն-ֆրանսերեն բառարան»
Ե.: Արեգ, 2009.-328 էջ

Բառարանը ընդգրկում է շուրջ 18.000 բառ և բառակապակցություն: Նախատեսված է դպրոցականների, ինչպես նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր մտադիր են խորացնել ‎ֆրանսերենի իրենց գիտելիքները:

Սամվել Գասպարյան «Ֆրանսերեն-հայերեն բառարան»
Ե.: Արեգ, 2007.-256 էջ

Բառարանը ընդգրկում է շուրջ 10.500 բառ և բառակապակցություն: Նախատեսված է հանրակրթական դպրոցի բարձր դասարանի աշակերտների և ուսուցիչների համար:

Սոնա Սե‎‎ֆերյան, Լյուդմիլա Հովհաննիսյան, Աննա Խաչատրյան, Տաթևիկ Քալաեջյան, Գայանե Գրիգորյան «Անգլերեն-հայերեն բառարան»

Բառարանը ընդգրկում է շուրջ 18.000 բառ և արտահայտություն: Նախատեսված է դպրոցականների, ինչպես նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր մտադիր են խորացնել անգլերենի իրենց գիտելիքները:

Սոնա Սե‎‎ֆերյան, Լյուդմիլա Հովհաննիսյան, Աննա Խաչատրյան, Տաթևիկ Քալաեջյան, Գայանե Գրիգորյան «Հայերեն-‎անգլերեն բառարան»

Բառարանը ընդգրկում է շուրջ 22.000 բառ և արտահայտություն: Նախատեսված է դպրոցականների, ինչպես նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր մտադիր են խորացնել անգլերենի իրենց գիտելիքները:

Ալեքսանդր Պետրոչենկով «Անգլերենի 1000 ամենաանհրաժեշտ բառերը» (անգլերեն-հայերեն ուսումնական բառարան)

Սույն բառարանում անգլերեն առաջին 1000 բառերը ներկայացված են իրենց ամենագործածական իմաստներով։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվում նաև անգլերենի հնչյունակազմությանը, որը տրված է երկու լեզվով. միջազգային տառադարձության խորհրդանիշներից բացի՝ յուրաքանչյուր բառի կողքին նշվում է, թե ինչպես է այն արտասանվում հայերեն։ Ուսումնական բառարանի բոլոր բառերն ուղեկցվում են նախադասություններով, որոնք թարգմանաբար ներկայացվում են հայերեն։ Նախատեսված է դպրոցականների և ուսանողների, անգլերենի դասախոսների, ինչպես նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր ձգտում են ինքնուրույն խորացնել անգլերենի իրենց իմացությունը:

«Հայերեն-անգլերեն-անգլերեն-հայերեն ասացվածքներ և բառակապակցություններ» Սոնա Սե‎‎ֆերյան, Արփիկ Լազարյան

Ընդգրկում է շուրջ 3000 արտահայտություն: Որոշակի դժվարություն է ներկայացնում գտնել մի լեզվի ասացվածքի դիմաց մեկ ուրիշ լեզվի ասացվածքի համարժեքը, որը լիովին արտահայտի ասացվածքի իմաստը և ստեղծի ազգային մթնոլորտ, գունավորում: Այս տարբերակում դասակարգումը կատարված է այբբենական կարգով, և իբրև գլխաբառ ընդունվում է առաջին բառը: Անգլերեն կամ հայերեն ասացվածքի կամ արտահայտության համար տրվում է համարժեքը, իսկ բացակայության դեպքում մոտավոր տարբերակները կամ բառացի թարգմանությունը: Նախատեսված է հանրակրթական դպրոցի աշակերտների, ինչպես նաև բուհերի ուսանողների ու դասախոսների համար:

Սամվել Գասպարյան «Ֆրանսերեն-հայերեն զրուցարան»

Աննա Իերուսալիմսկայա «Անգլերեն-հայերեն զրուցարան»

Գրիգոր Չարքչյան «Հայերեն-թուրքերեն զրուցարան»

Նախատեսված է ոչ միայն թուրքերեն չիմացողների, այլև նրանց համար, ովքեր կարող են գրել և կարդալ թուրքերեն, սակայն դժվարանում են խոսել այդ լեզվով: Զրուցարանը պարունակում է բառերի և արտայակտությունների այն նվազագույն պաշարը, որն անհրաժեշտ է առօրյա կյանքում թուրքերի հետ շփվելու համար:

Հրաչյա Բայրամյան «Հայերեն-վրացերեն զրուցարան»

Նախատեսված է Վրաստան մեկնող հայ զբոսաշրջիկների համար:

Սամվել Գասպարյան «Ռուս-հայերեն զրուցարան»

Զրուցարանը օգտակար է ռուսալեզու ընթերցողների համար, ովքեր հեշտությամբ կարող են շփվել հայախոս բնակչության հետ ամենատարբեր իրավիճակներում: Զրուցարանից կարող են օգտվել ինչպես հայերեն ընդհանրապես չիմացողները, այնպես էլ նրանք, ովքեր կարողանում են հայերեն գրել-կարդալ, բայց չեն տիրապետում բանավոր խոսքի առանձնահատկություններին:

Նանե Կարապետյան «Հայերեն-հունարեն զրուցարան»

Նախատեսված է Հունաստան, ինչպես նաև Կիպրոս մեկնող հայ զբոսաշրջիկների համար:

Աննա Հարությունյան «Հայերեն-իտալերեն զրուցարան»

Նախատեսված է Իտալիա մեկնող զբոսաշրջիկների համար:

Աղունիկ Ակիմյան «Հայերեն-իսպաներեն զրուցարան»

Նախատեսված է Իսպանիա և իսպանալեզու երկրներ մեկնող հայ զբոսաշրջիկների համար:

 

Սամվել Գասպարյան «Հայերեն-ֆրանսերեն զրուցարան»

Նախատեսված է Ֆրանսիա, ինչպես նաև ‎‎ֆրանսալեզու երկրներ մեկնող հայ զբոսաշրջիկների համար:

Սուսաննա Մկրտչյան «Հայերեն-անգլերեն զրուցարան»

Նախատեսված է Անգլիա, ԱՄՆ, ինչպես նաև անգլիախոս երկրներ մեկնող հայ զբոսաշրջիկների համար:

 

Սամվել Գասպարյան, Գագիկ Հակոբյան, Ռոլանդ Շառոյան-«Շախմատի հանրագիտարան»

Հանրագիտարանը հասցեագրված է բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են սովորել շախմատ խաղալ, ովքեր արդեն ձեռք են բերել շախմատային գիտելիքների որոշակի պաշար և ընտրել են շախմատիստի մասնագիտությունը, ինչպես նաև կհետաքրքրի բոլոր այն մարդկանց, ովքեր պարզապես սիրում և հետաքրքրվում են այս հինավուրց խաղով:

 

«Մանկական քրիստոնեական հանրագիտարան» (հեղինակային կոլեկտիվ), (պատկերազարդ հանրագիտարան, հայերեն, անգլերեն)

Ամփոփում է շուրջ 270 գունավոր լուսանկար և 360 բառահոդված, որոնք ներկայացնում են հայ Առաքելական եկեղեցու հոգևոր արժեքները և քրիստոնեական վարդապետության հիմնական հասկացությունները: Այս հանրագիտարանում դուք կհանդիպեք դավանական և աստվածապաշտական սկզբունքների, սուրբգրային իրադարձությունների և անձերի, սրբերի համառոտ վարքերի և ասույթների, ինչպես նաև եկեղեցական տոների և արարողությունների, ծիսական իրերի ու հանդերձանքի նկարագրության՝ նրանց խորհուրդների հակիրճ բացատրությամբ: Գիրքը լինելով պատկերազարդ, մասամբ ներկայացնում է նաև հայ քրիստոնեական մշակույթն իր լավագույն նմուշներով, որոնց միջոցով ընթերցողին առավել մատչելի և հոգեհարազատ կդառնա մեկ Եկեղեցու սրբավանդ ժառանգությունը:

Ռուբեն Սիմոնյան «Կիրանց»

Աշխատությունը նվիրված է Հայաստանի հնագույն բնակավայրերից մեկի պատմությանը, բանահյուսությանն ու ազգագրությանը:

Դարբինյան Ս. «Թվաբանական խաղեր» 5-8 տարեկանների համար

Գիրքը նախատեսված է 5-8 տարեկան երեխաների թվաբանության տարրական գիտելիքներն ուսուցանելու համար: Այն շատ օգտակար կլինի մանկապարտեզների դաստիարակչուհիների, նախադպրոցական տարիքի երեխաների ծնողների, տարրական դասարանների ուսուցիչների համար: Ուսուցման ներկայացվող մեթոդը երեխաների համար հետաքրքիր ու գրավիչ է, քանի որ հիմնված է խաղերի վրա:

Դարբինյան Ս. «Տրամաբանական խաղեր» 6-8 տարեկանների համար

Գիրքը նախատեսված է 6-8 տարեկան երեխաների տրամաբանական ունակությունները զարգացնելու համար: Այն շատ օգտակար կլինի մանկապարտեզների դաստիարակչուհիների, նախադպրոցական տարիքի երեխաների ծնողների, տարրական դասարանների ուսուցիչների համար: Ուսուցման ներկայացվող մեթոդը երեխաների համար հետաքրքիր ու գրավիչ է, քանի որ հիմնված է խաղերի վրա:

Շենքերի կառուցման տեխնոլոգիաներ

Սույն ձեռնարկը մասնագիտացման անհրաժեշտ  և  կարևոր բաղադրամաս է:
Ուս ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել շինարարական մասնագիտություն ստացող ուսանողների, շինարարության բնագավառի աշխատողների և անհատական առանձնատներ ունեցողների համար:

Կիրառական մեխանիկա և շինարարական կոնստրուկցիաներ

Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված են կիրառական մեխանիկայի, նյութերի դիմադրության, շինարարական կոնստրուկցիաների հաշվարկի հիմանական դրույթներն ու մեթոդները: Ուսումնական ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել շինարարական մասնագիտություն ստացող ուսանողների և շինարարության բնագավառի այլ աշխատողների, այդ թվում նախագծողների համար:

Сто Великих заговоров и переворотов

О ста самых великих заговорах и переворотах мировой истории – от Древнего Востока до новейшей истории СССР и США рассказывает эта книга.

Ուկրաինական ժողովրդական հեքիաթներ

«Թամթամ»

Երեխաներն այստեղ կարող են հանդիպել անատամ Թամթամին, երկարապոչ մկանը, մաքրասեր հազարատոտիկին, ճշգրիտ զարթուցիչին և այլ զվարճալի հերոսների, որոնք իրենք արարքներով շատ նման են երեխաներին: Նրանք չարաճճի են, զվարճալի, բարի, երբեմն էլ ծույլ և կամակոր:

 

«Դու իմ կողքին ես»
Ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի աշակերտների համար

Ձեռնարկը նախատեսված է 7-14 տարեկան երեխաների համար: Ձեռնարկում զետեղված են նյութեր, որոնք նպատակ ունեն աջակցել և օժանդակել հանրակրթական հաստատություններում սովորող երեխաներին: Կարող է օգտակար լինել նաև ծնողների, դասղեկների, աշակերտների հետ դաստիարակչական աշխատանք իրականացնող մանկավարժների համար:

 

Մելքումյան Լ. Ս. «Էկոլոգիական դաստիարակության հիմունքներ» Ուսումնական ձեռնարկ

Ուսումնական ձեռնարկը հրատարակվել է Կրթության Ազգային ինստիտուտի մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի հաշվին:

«Թրաֆիքինգ`մարդկանց շահագործում» Ձեռնարկ սովորողների համար

Ներկայացվող ձեռնարկը ստեղծվել է Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության «Մարդկանց առևտուրը կանխելուն ուղղված դպրոցական կրթություն Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում» տարածաշրջանային ծրագրի շարջանակներում:

Հակոբյան Ս.Ս. «Ֆուտբոլ» Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

Ձեռնարկում պարզաբանվել են ֆուտբոլի ծագման տեխնիկայի, տակտիկայի, ֆուտբոլիստների ուսուցման և կատարելագործման մանկավարժական հսկողության, բարձրակարգ և պատանի ֆուտբոլիստների պատրաստության գործընթացի առանձնահատկությունները և բազում այլ հիմնախնդիրներ: Ձեռնարկը նախատեսված է ֆուտբոլով մասնագիտացող ուսանողների, հանրակրթական դպրոցների ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչների, աշակերտների, ֆուտբոլի մարզիչների և, առհասարակ, ֆուտբոլիստների համար:

Գյուլազյան Վ., Կիրակոսյան Լ. «Նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների անատոմիա և ֆիզիոլոգիա` առողջապահության հիմունքներով» Ուսումնական ձեռնարկ

Ձեռնարկը նախատեսված է միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում «Մարդու անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` առողջապահության հիմունքներով» առարկան դասավանդող դասախոսների համար: Ձեռնարկում մատչելիորեն լուսաբանված են մարդու առանձին օրգանների համակարգերի կառուցվածքն ու ֆիզիոլոգիան, դրանց տարիքային առանձնահատկությունները և առողջ ապրելակերպին վերաբերող առավել գործնական և կիրառական նշանակություն ունեցող հարցեր:

Առձեռն բառարան

Հայերենէ-Հայերեն բացատրական առձեռն բառարան, Մխիթար Աբբահոր ծննդյան 300 ամյակի առթիվ:

Թուրքերեն-հայերեն բառարան

Բառարանն ընդգրկում է շուրջ 27000 բառ և բառակապակցություն: Նախատեսված է հատկապես բուհերի արևելագիտության ֆակուլտետի ուսանողների և դասախոսների, ինչպես նաև` թարգմանիչների համար:

Հակոբոս Երուսաղեմացի «Խրիմյան Հայրիկ»

Խորապես ուսումնասիրելով Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Մկրտիչ Խրիմյանի` Խրիմյան Հայրիկի  «Խաչի ճառ» և «Քրիստոսի վերջին շաբաթը» աշխատությունները, հեղինակը Քրիստոսի մտքերն ու Հայրիկի խոկումները հույժ մատչելի մեկնաբանությամբ ներկայացնում է հավատացյալ ընթերցողին:

Նիկողոսյան Մ. «Քրեստոմատիա»

Ժողովածուն հերթական փորձ է` ի մի հավաքելու հայ քնարերգության ընտրանին: Ընտրանին մեծապես կօգնի ուսուցչին, դասուսույցին, դպրոցավարտին և դիմորդին` Հայոց լեզու և գրականություն առարկայից դպրոցի պետական քննությանը նախապատրաստվելու համար:

Ճիշտ կեցվածք` վաղ տարիքից

Գրքում ներկայացված են այն մեթոդները, որոնցով կարելի է կանխել ողնաշարի հիվանդությունները, որը նաև ուղեցույց է հանդիսանում մանկավարժների, մանկաբույժների և ծնողների համար:

Նալչաջյան Ա. «Սոցիալական հոգեբանություն»

Ձեռնարկի ինը ընդարձակ գլուխներում հեղինակը հետևողականորեն և մատչելի լեզվով ներկայացնում է ժամանակակից սոցիալական հոգեբանության հիմնական խնդիրներն ու նվաճումները:

Չինական պոեզիա: Ոսկյա հրի աղբյուրը

Սույն հատորյակում զետեղված են չինական հնագույն և միջնադարյան պոեզիայի (Տան դարաշրջան) տարբեր ժողովածուներից ընտրված բանաստեղծություններ:

Դարբինյան Ս. «Թվաբանական խաղեր 5-8 տարեկանների համար»

Գիրքը նախատեսված է 5-8 տարեկան երեխաններին թվաբանության տարրական գիտելիքներն ուսուցանելու համար: Ուսուցման ներկայացվող մեթոդը երեխաների համար հետաքրքիր ու գրավիչ է, քանի որ հիմնված է խաղերի վրա:

«Կենգուրու» միջազգային մաթեմատիկական խաղ-մրցույթ: 2008-2009: Խնդիրներ և լուծումներ 3-11-րդ դասարանցիների համար

Ժողովածուն կազմված է աշխարհում ամենազանգվածային «Կենգուրու» մաթեմատիկական խաղ-մրցույց 2008 և 2009 թթ. ավելի քան 250 խնդիրներից: Յուրաքանչյուր խնդրին առաջարկվում է նաև լուծման տարբերակ:

Կռիլով Ի. «Առակներ»

Կռիլովն իր առակներով ռուս գրականություն մտցրեց ժողովրդական խոսքը: Նրա առակներն թարգմանվել են աշխարհի 50-ից ավելի լեզուներով: Առակների այս ժողովածուն նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանակների համար:

Տալանով Ա. «Նանսեն»

Այս գիրքն Արկտիկայի մեծ հետազոտող նորվեգացի Ֆրիտյոֆ Նանսենի կյանքի, ճանապարհորդությունների ու հասարակական գործունեության ուշագրավ նկարագրությունն է: Հեղինակի այս գիրքը Ֆ. Նանսենի գիտա-գեղարվեստական առաջին լիակատար կենսագրություններից մեկն է:

Շարականների ընտրանի

Գրքում ամփոփվում են շարականներ ու հոգևոր երգեր՝ Հայ Եկեղեցու տոնացույցի հաջորդականությամբ, ս. Պատարագի արարթղության և Ժամերգությունների երգերի տարբերակններ, որոնք ներկայումս երգվում են մեր եկեղեցիներում:

Զարգացման և վարքագծային մանկաբուժության հիմունքները

Նախատեսված է մանկաբույժների, ընտանեկան բժիշկների, նյարդաբանների և զարգացման խանգարումներով երեխաներին սպասարկող այլ մասնագետների համար:

Գրակք Ժյուլիեն «Նեղ ջրեր»

«Նեղ ջրերի» ընթերցումը լավագույն միջոցն է ներթափանցելու հեղինակի ստեղծագործության մեջ: Տեքստը նկարագրում է մանկության խոտորումները՝ Անժուի Էվր կոչված գետով նավարկելիս:

Ներսիսյան Մ. «Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը թուրքական բռնապետության դեմ 1850-1890 թթ.»

Գրքում լուսաբանվում է Օսմանյան բռնապետության դեմ 1850-1890 թթ. ծավալված հայ ազգային-ազատագրական շարժումը:

Ֆիլիպս Դեյվիդ Լ. «Բարձրաձայնելով անցյալը: Ժողովրդական դիվանագիտությունը և հայ-թուրքական հաշտեցումը»

Հայ-թուքական հակամարտությունը խորն արմատներ ունի: Ոչ վաղ անցյալի վերքերն ու ժխտողականությունը թունավորում են հարևան ժողովուրդների միջև հարաբերությունները: Հեղինակը մեծ ավանդ է ունեցել մեր օրերում երկու կողմերի միջև շփումների ակտիվացման և համատեղ ջանքերով ազգամիջյան թշնամությունը հաղթահարելու ուղիների փնտրման գործում:

Քառյան Ա. «Կոռուպցիա»

Ձեռնարկում մատչելի ձևով ներկայացված են կոռուպցիա երևույթի հիմնական հասկացությունների բացատրություններն ու մեկնաբանությունները:

Մեծերը ամենամեծի մասին: Վերնատան անդամները Թումանյանին

Այս գրքում տեղ են գտել բացառապես Վերնատան անդամների այն նամակները, հուշերը և հոդվածները, որոնք վերաբերում են Թումանյանին և Վերնատանը:

Սարդարյան Կ. «Հայ-վրացական հարաբերությունները 1918-1921 թթ.»

Գիրքը նվիրված է Վրաստանի և Հայաստանի 1-ին հանրապետությունների քաղաքական առնչությունների պատմությանը: Հեղինակը վերլուծում է երկու հարևան ժողովուրդների՝ միչպետական շրջանից պետականի անցման դժվարությունները:

Թումանյան Հ. «Թարգմանական գոհարներ»

Սույն հատորյակում ներկայացված է թումանյանական թարգմանությունների աշխարհագրությունը՝ ընտրելով տարբեր ազգերի բանաստեղծներից և վիպերգերից կատարված թարգմանություններ և փոխադրություններ:

Խրատանի ապաշխարության: Գիրք Է

Խրատանիի այս համարը ընթերցողի ուշադրությանն է հրավիրում ոչ միայն աղոթքի և ողորմության բաժինների վրա, այլ նաև Աստծո երկյուղի մասին վերնագրերին:

Խրատանի ապաշխարության: Գիրք Դ

«Խրատանի ապաշխարության» մատենաշարի այս հատորյակը նպատակ ունի մեծ պահքի շրջանում հավատավոր քրիստոնյաներին առաջնորդելու՝ ապաշխարության ընթացքի մեջ հաստատվելու:

Խառատյան-Առաքելյան Հ. «Հայ ժողովրդական տոները»

«Հայ ժողովրդական տոները» գիրքը հրատարակվում է հայ ժողովրդի հարուստ մշակութային ժառանգության մի փոքր մասի, մասնավորապես տոնակատարությունների՝ անցյալում ձևավորված հարուստ արարողկարգի, ծեսերի, բանահյուսության, ժողովրդական հավաքական ստեղծագործական ձևերի շարունակելիությանը նպաստելու նպատակով:

Թումանյան Հ. «Ընտրանի»

Մեծ բանաստեղծի երկերի այս ժողովածուն նրա չափածոյի, արձակի, հրապարակագրության և նամականու ընտրանին: Բնագրերը վերցված են Երկերի լիակատար ժողովածուից:

Ս. Հովհան Ոսկեբերան «Ճառերի ընտրանի»

Գրքում զետեղված են նշանավոր աստվածաբան, քարոզիչ և մեկնիչ Ս. Հովհան Ոսկեբերանի «Ճառերի ընտրանի», որը առաջին անգամ է թարգմանվել հայերեն:

Խրիմյան Հայրիկ «Սիրաք և Սամվել»

Հայ ընթերցողին ենք ներկայացնում մեր ժողովրդի մեծ երախտավոր Մկրտիչ Ա Վանեցի (Խրիմյան Հայրիկ) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի բարոյախրատական երկերի հաջորդ՝ «Սիրաք և Սամվոլ» երկը՝ արդի արևելահայերենի փոխադրությամբ:

Խրիմյան Հայրիկ «Դրախտի ընտանիք»

Հայ ընթերցողին ենք ներկայացնում մեր ժողովրդի մեծ երախտավոր Մկրտիչ Ա Վանեցի (Խրիմյան Հայրիկ) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի երկը՝ արդի արևելահայերեն փոխադրությամբ: Այստեղ ամփոփված են հայ երիտասարդին Հայոց Հայրիկի հորդորներն ու դաստիարակիչ խոչհուրդները՝ հիմնված քրիստոնեական սկզբուքների ու արժեքների վրա:

Վազգեն վարդապետ «Մեր պատարագը»

Երջանկահիշատակ Հայրապետի սույն աշխատության մեջ քննություն են առնված և դյուրըմբռնելի ոճով բացատրված Սուրբ Պատարագի կարգն ու ընթացքը:

Պետրոս արք. Բերդումյան «Աղբյուր բացյալ: Ավետարանական առակներ»

ԺԸ դարի ազգային-եկեղեցական նշանավոր գործիչներից է Պետրոս արք. Բերդումյանը, որի «Աղբիւր բացեալ» աշխատությունը հայ մատենագրության մեջ պահպանված ավետարանական առակների միակ ամբողջական մեկնությունն է: Հեղինակը մեկնում է բոլոր առակները:

Շնորհք արք. Գալուստեան «Հայազգի սուրբեր»

Իր տեսակի մեջ եզակի այս աշխատությունը ընդգրկում Հայ Եկեղեցու տոնակարգում տեղ գտած և ինչ-ինչ պատճառներով դուրս մնացած սրբերի վարքերի և վկայությունների գրեթե ամբողջական պատկերը:

Ներսես Շնորհալի «Թուղթ ընդհանրական: Եդեսիայի ողբը: Հիսուս Որդին, հոգևոր երգեր, հանելուկներ»

Առաջին անգամ Շնորհալուց արված մինչ այժմ հայտնի թարգմանությունները ներկայացվում է մեկ հատորով:

Բեգլարյան Հ. «Հրաշապատում կան զարմանալի պատմություններ»

Գրքում ամփոփված է մեր եկեղեցում ամեն օր տեղի ունեցող բազում հրաշքների միայն մի փոքր մասը: Հեղինակը հավաքել է հրաշքները կամ արտառոց երևույթները, դրանք ենթարկել որոշակի գեղարվեստական մշակման, սակայն չի խաթարել դրանց էությունը, այլ աշխատել է ամբողջությամբ հասցնել ընթերցողին:

Շնորք  արք. Գալուստյան «Մեծ պահքի կիրակիների ոսկե շղթան»

Գրքում հեղինակը անդրադաձնում է Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու առանձնահատկություններից մեկին՝ Մեծ պահքի կիրակիներին տրված առանձին անուններին, բացատրում յուրաքանչյուր կիրակիի մեջ խտացած իմաստը, ինչպես նաև ներկայացնում բոլոր կիրակիների ամբողջությունը:

«Ով ով է. հայեր» կենսագրական հանրագիտարան: Հատոր 2-րդ

Ներկայացնում է բոլոր ժամանակների հայ երևելի անձանց կենսագրությունները:

Ինչպես կարդալ Աստվածաշունչը

Այս գրքույկը նվիրված է առանձնական աստվածապաշտության կարևորագույն կողմերից մեկին՝ Ս. Գրքի ուղղափառ ընթերցանության սկզբունքներին:

Բակունց Ա. «Ընտրանի»

Հատորն ընդգրկում է «Մթնաձոր», «Սև ցելերի սեմնացանը», «Անձրևը» շարքերը, այլ պատմվածքներ, մեծակտավ գործեր՝ «Կյորես», «Կարմրաքար», «Խարատուր Աբովյան», ինչպես նաև Վարդան Այգեկցու առակաների բակունցյան թարգմանությունը:

Եվրոպայի ժողովուրդների հեքիաթներ

«Աշխարհի ժողովուրդների հեքիաթներ» մատենաշարի երկրորդ գրքում ամփոփված են Եվրոպայի ժողովուրդների հեքիաթներ:

Ասիայի և Աֆրիկայի ժողովուրդների հեքիաթներ

«Աշխարհի ժողովուրդների հեքիաթներ» մատենաշարի երկրորդ գրքում ամփոփված են Ասիայի և Աֆրիկայի ժողովուրդների հեքիաթներ:

Վենետիկ եւ հայերը

Գիրքը բաղկացած է երեք մասից: Առաջին գլուխում  ներկայացվումը  հայերի առօրյան Վենետիկում: Երկրորդ գլուխը նվիրված է Սուրբ Ղազար կղզուն, իսկ երրորդ բաժնում Մխիրթարյանների կատարած հայագիտական ձեռքբերումներին:

Ասիայի ժողովուրդների հեքիաթներ

«Աշխարհի ժողովուրդների հեքիաթներ» մատենաշարի առաջին գրքում ամփոփված են Ասիայի ժողովուրդների հեքիաթներ:

Պատմական անունների բառարան

Գրքում համառոտ ներկայացված են պատմական տարբեր անձանց կյանքն ու գործունեությունը:

Նալչաջյան Ա. Ա. «Էթնիկական հոգեբանություն»

Ձեռնարկը կազմված է 14 ընդարձակ գլուխներից, որոնցում քննարկում են էթնոհոգեբանության հիմնական խնդիրները. էթնոսի բնութագիրը, էթոս, ազգ, ռասա, էթնոգենեզի հիմնական փուլերը, միջէթնիկական հարաբերությունների տեսակները, ազգային հոգեկերտվածքը և բնավորություն, ազգային սիմվոլներ և այլն:

Կոմիտաս Վարդապետ «Ուսումնասիրութիւններ եւ յօդուածներ»: Գիրք Բ

Հրատարակչությունը 2 գրքով ներկայացնում է Կոմիտաս Վարդապետի երաժշտագիտական ժառանգությունը՝ 1892-1915թթ. գրած ուսումնասիրություններն ու հոդվածները, դասախոսությունները, ելույթները, որոնց գերակշիռ մասը լույս է տեսնում առաջին անգամ: Երկրորդ գրքում ընդգրված են 1908-1915թթ. աշխատությունները:

Լեգենդներ, ավանդազրույցներ, առասպելներ

Այս գիրքը ճանապարհ է հարթում դեպի հնագույն առասպելների կախարդական աշխարհը՝ ամենակարող աստվածների լեգենդներն ու պատմությունները. փառաբանված հերոսների և ողջ աշխարհի ժողովուրդների չբացահայտված գաղտնիքները:

Մարդու մարմինը

«Մարդու մարմինը» գիրքը կարդալով, դու կիմանաս, թե ինչպես է կառուցված քո օրգանիզմը, ինչպես է նա ապրում և ինչպես են աշխատում քո օրգանները: Գրքում շատ են զվարճալի և ճանաչողական նկարները, որոնք քեզ թույլ կտան հասկանալ այն, թե ինչ ներդաշնակությամբ են գործում մարդու օրգանների բոլոր համակարգերը:

Կոմիտասը ժամանակակիցների հուշերում և վկայություններում

Ժողովածուում ընդգրկված հուշերն ու վկայությունները ներկայացնում են Կոմիտաս Վարդապետի (1869-1935) կյանքի և ստեղծագործության դրվագները:

Վահան Արծրունի «Կոմիտաս. Տասը Հայտնություն»

Այս խտասկավառակում ներկայացված են Վահան Արծրունու ստեղծագործությունները Կոմիտասի բանաստեղծությունների հիման վրա:

Կոմիտաս Վարդապետ «Նամականի»

Ժողովածուն ընդգրկում է 1894-1914թթ. Կոմիտաս Վարդապետի գրած 184 և ստացած 37 նամակները: Ժողովածուն օժտուած է առաջաբանով եւ ծաօթագրութիւններով:

Արամ Խաչատրյան: Կյանքը և ստեղծագործությունը

Հայ մեծ երգահանի կյանքը և երաժշտությունը՝ առաջին անգամ ներկայացված իր նամակներում, երկերում, արխիվային փաստաթղթերում, ժամանակակիցների հուշերում, ավելի քան 400 լուսանկարներում, տեսանյութում և 35 երաժշտական դրվագներում:

Սաֆրազբեկյան Ի. «Թումանյանի ընտանիքի կյանքի էջերից»

Գիրքը բանաստեղծի բազմանդամ ընտանիքի կյանքի նկարագրությունն է, հայտնի ու անհայտ էջեր՝ հիմնված հուշերի, նամակների ու բանաստեղծի ընտանիքի անդամների օրագրային գրառումների վրա:

Խնկո-Ապեր «Առակներ, բանաստեղծություններ»

Գրքում ներկայացված է բանաստեղծի առակները և բանաստեղծությունները գեղեցիկ նկարազարդումներով:

Իսահակյան Վ. «Փարիզ. Քոչար. Անցած օրեր…»

Սույն գիրքը հուշապատում-վեպ է XX դարի հայ մեծ նկարիչ և քանդակագործ Երվանդ Քոչարի մասին: Գրքի առաջին մասը պատկերում է 1920-30 թթ. փարիզյան նկարչական կյանքը: Գրքի երկրորդ մասը պատմում է Քոչարի կյանքի երևանյան շրջանի մասին:

Հովհաննիսյան Ջ. Հ. «Կանաչ դեղատուփ»

Գիրքը տեղեկություն է տալիս Հայաստանի Հանրապետության տերիտորիայում տարածված մոտավորապես 270 դեղաբույսերի բուժական նշանակության մասին: Գրքում բերված են հիվանդությունների բուժման տարբեր դեղատոմսեր:

Յոթ խրատական հեքիաթ

Գրքում ներկայացված են հայ ժողովրդական խրատական յոթ հեքիաթներ:

«Պղնձասար»

Արթուր Բախտամյանի հեղինակած «Պղնձասար» ֆիլմում ներկայացվում է Լոռվա  մարզը 19-րդ դարում, որտեղ կան հետաքրքրաշարժ տեղեկություններ Լոռվա բնության, պատմաշխարհագրության, երկրաբանության մասին:

Քիմիայի թեստային առաջադրանքների և հաշվարկային խնդիրների հանրակրթական դպրոցի պետական ավարտական և միասնական քննություններին նախապատրաստվելու համար

Ձեռնարկը ներառում է քիմիայի ընտրովի պատասխանով 1200 առաջադրանք և շուրջ 220 հաշվարկային խնդիր, որոնք ընդգրկում են հանրակրթական դպրոցի քիմիայի գործող ծրագրի բոլոր բաժիններն ու թեմաները:

Я познаю мир: Этикет во все времена

Новая книга серии «Я познаю мир» расскажет юнум читателям не только об истории этикета, но также о том, как  необходимо вести себя в той или иной жизненной ситуации.

Դպրոցական մեծ հանրագիտարան: Գիրք II, հատոր 1

«Դպրոցական մեծ հանրագիտարանի» II գիրքը ներառում է պատմության, լեզվի, գրականության, արվեստի, մշակույթի, ճարտարապետության և հումանիտար այլ բնագավառների վերաբերող հասկացություններ:

Հայաստանի Հրաշալիքները: Մանկական հանրագիտարան

«Հայաստանի հրաշալիքները» հանրագիտարանում ներկայացված են հայ ընթերցողին սիրելի ավելի քան 80 «հրաշալիքներ»: Հանրագիտարանն ունի չորս բաժին՝ «Հնագույն շրջան», «Միջնադար և քրիստոնեություն», «Բնություն և կենցաղ», «Նորագույն շրջան», ընդ որում՝ գրքում նաև ներկայացված են պատմական Հայաստանի հուշարձաններից:

Վիկոտոր Համբարձումյան

Ժողովածուն նվիրված է մեծագույն գիտնական, տեսական աստղաֆիզիկայի դպրոցի հիմնադիր, հայ ժողովրդի ազգային պարծանք Վիկտոր Համբարձումյանի կյանքն ու գործունեությունը:

Մանուկյան Մ. «Ազգեր, լեզուներ, պետություններ, թագավորություններ, նախարարություններ»

Գիրքը պատմում է Աստծո կողմից մարդու ստեղծման, ազգերի, լեզուների առաջացման, պետությունների փոխհարաբերությունների, թագավորությունների, նախարարությունների ձևավորման մասին:

Թումանյան Հ. «Հեքիաթներ»


Գրքում ներկայացված են մեզ ծանոթ հեքիաթները նոր գույներով, պատկերներով:

Խաչատրյան Շ. «Մարտիրոս Սարյան»

Այս պատկերագրքում ներկայացված են ոչ միայն Սարյանի լավագույն գեղանկարչական ու գրաֆիկական աշխատանքները, այլև հայտնի ժամանակակիցների կարծիքներ, հատվածներ արվեստի մասին նկարչի ասույթներից, արձակ բանաստեղծություններից, դրվագներ «Գրառումներ իմ կյանքից» գրքից:

Петросян Л., Саркосова М. «Россия: традиции прошлого и настоящее. Праздники»

Пособие по развитию речи адресовано студентам гуманитарных факультетов, изучающим русский язык и владеющим им в объеме им в обьеме сертификационного уровня В2.
Пособие также может быть рекомендовано всем тем, кто интересуется традициями и обычаями русской культуры.

Հայաստան, Հայաստան…- 200 հարց, 200 պատասխան

Գիրքը պատմում է Հայսատանի աշխարհագրության, բնակչության, պատմության, արդի պետական կառուցվածքի, կրոնի, տնտեսության, գիտության, մշակույթի գրականության, արվեստի, սպորտի, ժամանալի և ուժի առումով հայ-ռուսական աննախադեպ հարաբերությունների մասին:

Армения, Армения… 200 вопросов 200 ответов о стране и народе с библейских времен и до наших дней

Книга рассказывает о многовековом и верном друге России-Армении, о ее географии, насилении, истории, современном государственном устройстве, пелигии и т.д.

Армянская историческая проза и поэзия (V-XVIIIвв.): Антология по проекты Валерия Брюсова

Настоящая антология вклюает в себя лучшие образцы памятников армянской исторической прозы и поэзии, имеющих не только большую историческую, но и хыдожественную ценность.

Իմաստասիրական զրույցներ

«Իմաստասիրական զրույցներ» գիրքը կրոնափիլիսոփայական համաշխարհային ուսմունքներից քաղված առակների և իմաստուն պատմությունների ժողովածու է:

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Государсвто

В очередном томе энциклопедии «Я познаю мир» рассказывается о государстве, о его органах и законах, о том, как государства возникали и умерали.

Պետրոսյան Ա. «Եղերապատում»


Գիրքը Հայոց Մեծ ողբերգության և Հայոց Հառնումի մասին է` հասցեագրված մոլորակի բոլոր ծայրերում ապրող, բոլոր ժամանակների հայ պատանիներին:

Ռոդարի Ջ. «Չիպոլինոյի արկածները»
Այս գրքում կարող եք կարդալ Չիպոլինոյի զարմանահրաշ արկածները:

Պետրոսյան Ա. «Բոլոր ժամանակների Հայաստանը»: Վկայագիր. Հ. Ա

Վկայագիրը պատմում է Հայոց խոյանքների, անկումների, հաղթանակների և գոյատևման գաղտնիքի մասին` արժանավոր և ճշմարիտ որիդիների մասին:

Հայկական բնաշխարհ

«Հայկական բնաշխարհ» գիտաճանաչողական հանրագիտարան է հայրենի բնաշխարհի, նրա ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանների, երկրաբանական կառուցվածքի, մակերևույթի ձևերի, լեռնային համակարգի բաղադրիչների, օգտակար հանածոների, բուսական և կենդանական աշխարհի, էկոլոգիայի, բնօգտագործման ու բնապահպանական խնդիրների մասին:

Արտասահմանյան արվեստի պատմություն

Դասագիրքն ամփոփում է արտասահմանյան կերպարվեստի պատմության հետևողական շարադրանքը` սկսած նախնադարյան համայնական հասարակության ժամանակներից մինչև XX դարը:

Կնոջ հմայքի գաղտնիքները

Այստեղ տրված են այն բանի խթանիչները, ըստ որոնց հնարավոր է հրապուրիչ դարձնել սեփական գեղեցկությունը, արտաքինի վրա ընդգծել գեղեցիկը և առավելագույնս աննկատելի դարձնել այն, ինչը խանգարում է հրապուրիչ լինելուն:

Пунин А. Л. “Искусство Древнего Египта: Ранее царство. Древнее царство”

Данная книга охватывает  период с XXXI по XVIII век до нашей эры и рассказывает о религиозных воззрениях и общих стилевых закономерностях искусства Древнего Египта, о том как были прочитаны египетские иероглифы, как возводились пирамиды великих фараонов.

Օնդաչի Մ. «Դիվիզադերո»

Վեպն ընթերցողին տեղափոխում է Սան Ֆրանցիոսկոյից Նևադայի խաղատներ և կենտրոնական Ֆրանսիայի հարավ: Բազմաշերտ պատմություն է կրքերի, կորուստների և անդրդվելի անցյալի մասին:

«Արևելյան սիրավեպեր»

«Արևելյան սիրավեպեր»-ի քառահատորյակն ընդգրկում է հայազգի աշուղներ` Ջիվանու, Սազայու և այլոց փոխադրած ու մշակած, մեր ժողովրդին սրտամոտ սիրավեպերն ու ասքերը:
Քառահատորյակը նախատեսված է բանասերների և հատկապես ընթերցող լայն շրջանների համար:

Դեյնս Ք. «Չհորինված պատմություններ հագուստի մասին»

Մարդու հագուստը նախնադարից մինչև մեր օրերը… Գազանի մորթուց մինչև նորաձևության վերջին ճիչը… Ի՞նչ ճանապարհ է անցել զգեստը, ինչպե՞ս է փոխվել` պարզ անհրաժեշտությունից վերածվելով շքեղ ու պերճ արվեստի: Գրքում շատ հետաքրքիր պատմություններ կան այս ամենի մասին:

Քենեդի Ա. Լ. «Անջնջելի արարքներ: Պատմվածքներ»

Գիրքը ներառում է մտերմիկ և անկեղծ պատմություններ են այնպիսի բաների մասին, որոնք մենք ինքներս հաճախ մեզ չենք խոստովանում, և որոնց մասին բարձրաձայն չենք խոսում:

Грейзбард Л. И. “Основы итальянского языка”

Книга содержит краткую характеристику звуковой системы итальянского языка, вводно-фонетический и основной курс. Материал учебника, постепенно усложняясь, закрепляется лексико-грамматическими упражнениями.

Ճարտարյան Վ. «Հրանտ Մաթևոսյան: Բնագրի ուսուցում»

Գիրքը` որպես ուսումնական օժանդակ ձեռնարկ, հասցեագրված է հանրակրթական ավագ դպրոցի ուսուցիչներին և աշակերտներին` ավելի հանգամանորեն և ամբողջական ուսումնասիրելու «Հրանտ Մաթևոսյան» ծրագրային նյութը:

Սմբատյան Լ. «Ձախլիկների զարմանահրաշ աշխարհը: Մեթոդական ձեռնարկ»

Ձեռնարկը բովանդակում է ձախլիկ երեխաների սոցիալական հարմարմանը վերաբերող ուշագրավ նյութեր: Ձախլիկությունը դիտարկված է որպես ուղեղի կառուցվածքային առանձնահատկության դրսևորում: Տեսական մեկնաբանումներին զուգահեռ տրված են օգտակար խորհուրդներ: Ներկայացված են նաև համալիր պարապմունքների և խաղերի շարքեր` ըստ տարիքային խմբերի:

Ֆլանագան Ռիչարդ «Գուլդի ձկնագիրքը»

Այս արտառոց, պատկերավոր և բազմաշերտ վեպը պատմում է տաժանակիրների, նրանց սիրո ու տանջանքների մասին և լի է հեգնախառն զավեշտով:

Թումյան Հ. «Դեպքերը Լեռնային Ղարաբաղում: Պատմական ակնարկ (1917-1920թթ)»

Գիրքը ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պատմության 1917-1920 թթ. Ճակատագրական և չուսումնասիրված շրջանի իրադարձությունները:

Վիրաբյան Ն., Մարգարյան Լ. «Հայոց լեզվի գրավոր աշխատանքների ժողովածու: 5-9-րդ դասարաններ»

Սույն «Հայոց լեզվի գրավոր աշխատանքների ժողովածուի» մեջ տրված են 12-ամյա կրթության համակարգով աշխատող ՀՀ դպրոցների` հայոց լեզվի նոր չափանիշներին համապատասխան բարեփոխված ծրագրային պահանջների շուրջ ուղղագրական ու կետադրական կանոններին վերաբերող ուսուցողական և ստուգողական թելադրությունների տեստեր:

Մովսիսյան Արտակ «Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրային համակարգերը»

Մենագրությունը նվիրված է Մեսրոպ Մաշտոցից առաջ Հայաստանում կիրառված գրային համակարգերի, դրանցով թողնված գրավոր հուշարձանների ուսումնասիրությանը: Ներկայացված են ինչպես բնիկ հայաստանյան, այնպես էլ օտար երկրներում ստեղծված և մեր նախնիների կողմից ներմուծած ու կիրառած գրահամակարգերը` իրենց գրային հուշարձաններով:

Կուրտմանշ Ժիլ «Մի կիրակի Կիգալիում ջրավազանի մոտ»

Վեպը երրորդ հատորն է «XXI դարի արձակ» մատենաշարի, որը ներառում է տարբեր ազգերի ներկայումս ստեղծագործող հայտնի գրողների լավագույն երկերի հայերեն թարգմանությունները:
«Տարվա գիրք». այսպես էր անվանել այս արտակարգ վեպը կանադական մամուլը: Սևամորթ կնոջ և սպիտակամորթ տղամարդու ողբերգական սիրո պատմություն է:

Տոկարչուկ Օլգա «Գրքի մարդկանց ուղևորությունը»

Հանրահայտ լեհ գրող Օլգա Տոկարչուկի այս վեպը իր ոճով հարում է Սենտ Էկզյուպերիի և Կոելյոյի երեկերին: Հեղինակը առակաբանության ձևով պատմում է հետաքրքիր ու դժվարին ուղևորությամ մասին: Հերոսների եռյակը` դուքսը, կուրտիզանուհին և համր տղան մեկնում են որոնելու առեղծվածային Գիրք Գրոցը` Ենովքի Գիրքը:

Տեր-Պետրոսյան Լ. «Հայ-թուրքական հարաբերություններ»

Ե.:ՀՀառաջին նախագահ, 2009.-96 էջ
Սույն ժողովածուն Լ. Տեր-Պետրոսյանի ելույթներից, հարցազրույցներից ու հոդվածներից քաղվածքներ են, որոնք վերաբերում են Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերություններին: ժամանակագրական առումով այն ընդգրկում է 1989 թվականի հունիսից մինչև մեր օրերը:

Ստեփանյան Ն. (Անրի Բայրոն) «Ազատություն, որը լուսավորում է աշխարհը: Ամերիկա»

Ե.:Էդիթ Պրինտ, 2009.-143էջ.
Գիրքը ուշագրավ տեղեկություններ և փաստեր է հաղորդում 19-րդ դարի Ամերիկայում և Ֆրանսիայում տեղի ունեցած քաղաքական խմորումների և դրանց հետևանքների, արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների աննախադեպ առաջընթացի, Ֆրանս-Ամերիկյան հարաբերությունների, արվեստի և մշակույթի վիճակների և մի շարք այլ ուշագրավ իրադարձությունների մասին:

Հովսեփյան Ռ., Մամիկոնյան Լ. «Խաղադարան: Հոգեբանական խաղեր»

Եր.: Արևիկ, 2009.-96 էջ
«Խաղադարան» շարքի չորրորդ գրքում նկարագրված և վերլուծված են մի շարք հոգեբանական խաղեր, այդ թվում և` որոշ թղթախաղեր: Նախատեսված է դպրոցականների, ուսուցիչների, խաղավարների, ինչպես նաև` տրամաբանական ու հոգեբանական խաղերով հետաքրքրվողների համար: