ԱՅԲԲԵՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ / ՀԱՅԵՐԵՆ /

Ղ

Հեղինակ Վերնագիր Հատոր
. Ղազախ բանաստեղծներ .
. Ղազախական պատմվածքներ .
Ղազանչյան, Ռաֆայել Առյուծի տարին: Պատմվածքներ .
Ղազանչյան, Վարուժան Քամիների վարդ: Բանաստեղծություն .
Ղազար Փարփեցի Հայոց պատմություն .
Ղազարյան, Է., Ստեփանյան, Ա. Ինֆորմատիկա ինտերնետ: Անգլերեն-ռուսերեն-հայերեն բացատրական բառարան .
Ղազարյան, Էդգար Տեղական ինքնակառավարման համակարգի 10 տարիները Հայաստանի Հանրապետությունում .
Ղազարյան, Էդգար Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարան մարմինների փոխհարաբերությունները ՀՀ-ում .
Ղազարյան, Կարինե Երաժշտադիտակտիկ խաղեր (օժանդակ ձեռնարկ երաժշտության համար) .
Ղազարյան, Հայրիկ Մշո հավքեր .
Ղազարյան, Ղազար Սասունցիներ: Փաստագրական վեպ Գիրք 1
Ղազարյան, Ղազար Սասունցիներ: Փաստագրական վեպ Գիրք 2 
Ղազարյան, Մանյա Հայ կերպարվեսը 17-18դդ.: Գեղանկարչություն .
Ղազարյան, Մանյա Բոգդան Սալթանով:Վեպ .
Ղազարյան, Մանյա Փայտի գեղարվետական փորագրությունը Հայաստանում .
Ղազարյան, Ռ., Ավետիսյան Հ. Միջին հայերենի բառարան Հ. 1 /Ա-Կ/
Ղազարյան, Ռ., Ավետիսյան Հ. Միջին հայերենի բառարան Հ. 2 /Հ-Ֆ/
Ղազարյան, Ռազմիկ Բուսանունների հայերեն - լատիներեն,ռուսերեն-անգլերեն,ֆրանսերեն-գերմաներենն բառարան .
Ղազարյան, Ռաֆայել Առյուծի տարին: Պատմվածքներ .
Ղազարյան, Ռուբեն Լեզվաբանական ուսումնասիրություններ .
Ղազարյան, Սերգեյ, Թաթիկյան, Շահեն Ինչու է ժպտում անցորդը: Վիպակ .
Ղազարյան, Սերոբ Հայոց գրական լեզվի պատմություն Հ. 1
Ղազարյան, Սերոբ Հայոց գրական լեզվի պատմություն Հ. 2
Ղազարյան, Սուրեն Դա չպետք է կրկնվի: Հուշագրություն .
Ղազարյան, Վիգեն Սարգիս Պիծակ: Հայ միջնադարյան մանրանկարիչ .
Ղալամքերյան, Կարապետ Արնոտ արահետներով: Արձակ, չափածո .
Ղազանչյան, Վարուժան  Քամիների վարդ: Բանաստեղծություն .
Ղալաչյան, Կիմ Ծովածիններ: Վեպ .
Ղալաչյան, Կիմ §Մահվան հովտի¦ անմահները .
Ղալումյան, Սերգեյ Օդային կղզին: Վիպակ .
Ղանալանյան, Արամ Հայ գրականությունը և բանահյուսությունը .
Ղանալանյան, Արամ Առածանի .
Ղանալանյան, Արամ Դրվագներ հայ բանագիտության պատմության  .
Ղանալանյան, Արամ Ավանդապատում .
Ղանալանյան, Հովհաննես Հոդվածներ և հուշեր .
Ղանալանյան, Հովհաննես Ավետիկ Իսահակյան: Հուշ-դիմանկար .
Ղարագեբակյան, Գևորգ և ուրիշ Հանրահաշվի և անալիզի հիմունքների խնդիրների ժողովածու .
Ղարագյոզյան, Դոնարա Վերադարձ: Վիպակներ և պատմվածքներ .
Ղարագյուլյան, Թերեզա Ժամանակակից հայերենի ուղղախոսություն .
Ղարիբյան, Արարատ Ռուս-հայերեն բառարան .
Ղարիբյան, Արարատ Դրոցական ուղղագրական բառարան .
Ղարիբյան, Իգիթ Գլաձոր: Տեղադրությունը, պեղումները, վիմագիր արձանագրությունները .
Ղարիբյան, Ա. ՙՀայկը  և նրա ժառանգները: Պատմա-ժամանակագրական նկարաշարք .
Ղափլանյան, Հրաչյա Ռեժիսոր, ներկայացում, հանդիսատես .
Ղափանցյան, Գրիգոր Հայոց լեզվի պատմություն: Հին շրջան .
Ղաֆադարյան, Կ. Դվին քաղաքը և նրա պեղումները .
Ղևոնդ Պատմություն: Աշխարհաբար թարգմանություն .
. Ղողանջ հիշատակի: Պարույր Սևակի մահվան 20-րդ տարելիցին .
Ղորխմազյան, Ն. և ուրիշներ Ֆիզիկա դիմորդների համար .
Ղուկաս Սեբաստացի Դավիթ Բեկ կամ պատմություն Ղափանցոց .
Ղուկասյան, Անդրանիկ Հայերենի ավանդավեպեր .
Ղուկասյան, Էլմիրա Բուժում դեղաբույսերով .
Ղուկասյան, Գեղամ Մինչև լուսաբաց .
Ղուկասյան, Հովհաննես Ընտիր Երկեր: 2 հատորով Հ. 1
Ղուկասյան, Հովհաննես Ընտիր Երկեր: 2 հատորով Հ. 2
Ղուկասյան, Հովհաննես Երկերի ժողովածու 3 հատորով Հ. 1
Ղուկասյան, Հովհաննես Բագդան Սալթանով: Վեպ 2գրքով Գիրք 1
Ղուկասյան, Հովհաննես Ոսկան Երևանցի: Պատմավեպ .
Ղուկասյան, Հովհաննես Դեռ սպասում են…: Երեք հանդիպում .
Ղուկասյան, Հովհաննես Անհանգիստ պատանեկություն: Վիպակ .
Ղուկասյան, Մարգո Մենախոսություն .